Center for Kunst og Lederskab

– arbejder for at bringe kunst og filosofi tæt på beslutningstagere og ledere i alle samfundets sektorer og for at gøre kunsten relevant for organisationsudvikling og virksomhedspraksis.

Tre indsatsområder

  • Stimulere og formidle forskning i feltet kunst, organisationer, lederskab og filosofi.
  • Gennemføre æstetiske laboratorier for ledere og organisationer, etablerede såvel som startups.
  • Skabe et mødested for kunstnerisk og filosofisk praksis indenfor feltet.

Målgrupper

CKLs arbejde er relevant for tre forskellige grupper i samfundet: Den enkelte leder og beslutningstager, organisationer og virksomheder samt kunstens institutioner og udøvere:

  • Ledere – som i en personlig udvikling nærer et ønske om at mestre komplekse problemstillinger med æstetisk tæft og filosofisk indsigt.
  • Organisationer – som ønsker at genkende sig selv i kunstens metoder og gribe dens eksistentielle kraft.
  • Kunstnere og kunstformidlere – som har erfaringer med at bringe æstetisk og kunstnerisk praksis i spil blandt samfundets professionelle miljøer.

Netværk – vær med

CKL ønsker at stimulere ideer og udbredelse af kunst og lederskab bredt blandt kunstnere, i lederuddannelserne og blandt landets virksomheder.
Tilmelding til laboratorierne og interessetilkendegivelse sker på kontaktsiden

Samarbejdspartnere

– Bramstrup
– Promentum
– Oxford University, Saïd Business School