Ensemble

Organisationer anvender hovedsageligt begrebet teams om de grupperinger, der formes i mindre enheder end typisk afdeling eller departement. I de udøvende kunstarter anvendes begrebet ensemble, som er kunstens rollemodel for organisationerne.

CKL forholder sig kritisk til team-begrebet med dette udgangspunkt, og anvender samtidig den dybe inspiration der kan findes i ensemble-praksis i musik og drama produktioner – metodik, samarbejde og resultatorientering.

 

Koncept

Praktiske øvelser i forskellige ensemblestørrelser (både musik og teater) og eksperimenter med gruppestørrelser, loyalitet og samhørighed.

Oxford-forskningen tager udgangspunkt i en livslang antropologisk praksis fra professor emeritus Robin Dunbar, som har lagt navn til Dunbar’s number.

 

Filosofi

Et næsten frivilligt indgået medlemsbegrænset funktionsfællesskab på basis af en eller flere, særlige kapaciteter. Derfor bruges det ofte i musikken. Dette fællesskabs struktur ligger mellem hierarki og selviscenesat vilkårlighed. Et ensemble valgt i fuldkommen frihed ville på den ene side kræve fuld information om et endeligt antal ensembler, fuld bevægelighed og ingen grænser for realiseringen af et truffet valg; og på den anden side en optimal besiddelse af den til ensemblet ønskede kapacitet. Rekruttering til ensembler er uformel men kritisk.

Et ensemble er modsat et team (der er samme ord som ”tæmme”) og en gruppe styret af sin form, hvor al magtbesiddelse og udøvelse er strengt funktionelt begrundet. Et ensembles medlemstal ligger mellem 3 og 9. Begrebets brug er historisk begrænset til musikken, men kan oversættes per analogi til andre sammenhænge af samarbejde. Dermed sættes ensemblets særlige krav til samarbejde, indlevelse, uselvisk performance og virtuositet som ideal for andre typer af praksisser.