Kuratering

Kuratering bruges om skabelse af udstillinger, dvs. af scenarier der præsenterer en ide og et kvalitetsspejl i forhold til et spektrum, der dækker alt fra menneskelig performance til artefakter.
Kunstformidlerens overblik og kræsenhed sættes overfor Kants kritik af dømmekraften.

 

Koncept

Med hjælp fra billedkunstens erfarne eksperter fremvises den kræsne kuratering som en rollemodel for strategiske beslutninger og organisatorisk udvikling. F.eks. bærer vellykket sammensætning af teams og succesfuld personale rekruttering tydelige præg af kurateringens hånd.
I salonerne diskuteres konkrete udvælgelseskriterier og principper for udstillinger og formidling af billedkunsten.

 

Filosofi

Den tredje af Platons lederdyder i dialogen ”Statsmanden” er omsorg (epiméleia). Den suppleres af hyrdefunktionen (trephein) og evnen til at holde hus med sig selv (therapéia).

Kuratering bruges om skabelse af udstillinger, dvs. af scenarier der præsenterer en ide og et kvalitetsspejl i forhold til et spektrum, der dækker alt fra menneskelig performance til artefakter. Kuratering er et stempel, der borger for en anerkendelse, hvori også en udmærkelse og en opfordring til stærkere og hidtil uprøvet performance ligger gemt. Overført på udvælgelse af medarbejdere og ledere kan kuratering forstås som en form for casting. Denne analogi er frugtbar, fordi det valg af medarbejder som den indebærer, skaber dynamiske konstellationer, dvs. lægger et positivt forventningspres på personalet, der ikke kun gør legetøjslagret og museet levende om natten.

Kuratering er resuscitation og animation, en vækkelse til et liv, og en livliggørelse, der ikke før var kendt, og denne himmelfart i det små skabes og forstærkes af det frirum lederen formår at skabe. Kuratering implementerer altså frihedstopper i organisationen positioneret mellem innovationsrevolutionære og skønhedsfastholdende kræfter. Alle de måder, hvorpå nye stilarter manifesterer sig i kunsten, svarer til spirende ismer på produkternes område, formet af invention og innovation. Æstetik spejler evnen til at læse de brud med det konventionelle, der svarer til evnen til at bringe de knapt færdigtænkte produkter ind i vores liv. Lederen skal kuratere alt det, der er på grænsen af det mulige. Det kan kun tænkes, hvis hun har raffineret sin dømmekraft.