Laboratorier

CKL skaber seks laboratorier i løbet af 2024 i form af eksperimenter og saloner arrangeret i samarbejde med vores partnere.

Temaerne danner både overskrift for begivenhederne og karakteristik af indholdet af undersøgelserne. Formen er fleksibel og organisk, således at de afledte dagsordner fortsætter i samtaler og opfølgning, eventuelt gentages senere på året, afhængig af den appetit deltagere og medvirkende viser undervejs.

Temaerne er valgt på baggrund af erfaringerne siden CKL begyndte udforskningen i feltet og med friske eksempler fra organisationer og aktuel forskning, bl.a. fra Oxford University.

Hvis du som leder eller din organisation er interesseret i at deltage i undersøgelserne eller få CKL på besøg, kan du sende en email til os.

 

Æstetisk handlekraft

I samfundets stærke fokus på rationelle argumenter, regelstyring og strategisk konsekvens kommer de æstetiske elementer som regel sidst i lederskabets perspektiv – nice to have. Men æstetik, sansning og intuition anvendes naturligvis alligevel for beslutningstagerne på alle niveauer.

CKL løfter behovet for bæredygtighed i ledelse ind i den æstetiske sfære. Begreber som originalitet og autenticitet er nødvendige at mestre for beslutningstagerne i langt højere grad end tidligere.

 

Polyfoni

Flerstemmighed er musikkens og litteraturens domæne. Med udgangspunkt i begreber som spænding/afspænding, dissonans/konsonans graver vi dybere i tidens populære resonans-tænkning. Eksempler fra renæssancens vokalpolyfoni og barokkens fugaer samt litteraturvidenskablige betragtninger baseret på Mikhail Bakhtin. Relationer til Eero Vaara, Oxford prof.

 

Ensemble – Orkestrering

Organisationer anvender hovedsageligt begrebet teams om de grupperinger, der formes i mindre enheder end typisk afdeling eller departement. I de udøvende kunstarter anvendes begrebet ensemble, som er kunstens rollemodel for organisationerne.

CKL forholder sig kritisk til team-begrebet med dette udgangspunkt og anvender samtidig den dybe inspiration der kan findes i ensemble-praksis i musik og drama produktioner.

 

Dramaturgi

Lederskabet er dybt afhængigt af stærke og troværdige fortællinger, indlejrede dramaer der kan udfoldes strategisk. Succes afhænger af evnen til at foregribe begivenhederne og iscenesætte de valgte såvel som uomgængelige realiteter.

Med udgangspunkt i teatrets mange observationspositioner, fænomener som Den 4. Væg, ideen om manuskriptet som handleplan, peripeti, lexis og mønstergenkendelse undersøger dette laboratorium teatrets metoder.

 

Kuratering

Kuratering bruges om skabelse af udstillinger, dvs. af scenarier der præsenterer en ide og et kvalitetsspejl i forhold til et spektrum, der dækker alt fra menneskelig performance til artefakter.
Kunstformidlerens overblik og kræsenhed sættes overfor Kants kritik af dømmekraften.

 

Rehearsal – øvning

Erfaringerne fra performing arts viser at de 90% af arbejdstiden, der foregår i øvelokalet, er langt mere attraktiv for erkendelsesprocesserne end den afsluttende opførelse. Vi undersøger musikeres, danseres og skuespilleres individuelle og fælles praksis, og den bevidstgørelse der kommer af begreber som gentagelse og genkendelse. Vi vil også genbesøge en tidligere undersøgelse af begrebet perfektion.