Om

Center for Kunst og Lederskab er et forskningsbaseret netværk ledet af Ole Fogh Kirkeby og Peter Hanke.

CKL arbejder for at bringe kunst og filosofi tæt på beslutningstagere og ledere i alle samfundets sektorer og for at gøre kunsten relevant for organisationsudvikling og virksomhedspraksis.

I den første periode 2003-7 fungerede CKL som et forskningscenter ved Copenhagen Business School. Resultaterne har siden stimuleret anvendelsen af musik og filosofi ved executive education programmer i Skandinavien og Oxford.

I 2024 har CKL genoptaget sine undersøgelser med flere samarbejdspartnere.

CKLs projekter organiseres dels af Promentum og dels af Exart Performances cvr 26457440