Rehearsal – øvning

Erfaringerne fra performing arts viser at de 90% af arbejdstiden, der foregår i øvelokalet, er langt mere attraktiv for erkendelsesprocesserne for beskueren, end den afsluttende opførelse. Vi undersøger musikeres, danseres og skuespilleres individuelle og fælles praksis, og den bevidstgørelse der kommer af begreber som gentagelse og genkendelse. Vi vil også genbesøge en tidligere undersøgelse af begrebet perfektion.

 

Koncept

Ved hver salon inviteres udøvende kunstnere, alene eller i ensembler for at vise processen øvning – bag scenetæppet og i prøvelokalet. Vejen fra ide til realisering, mellemstationerne der benytter frugtbare uenigheder, og hvordan performere tilgår den allerførste læsning af noder eller manuskript i fællesskab. Vi foretager også ekskursioner til større ensembler.

 

Filosofi

Det græske ord ”didaktós” betyder det, der kan læres. ”Didaskalía” betyder undervisning, instruktion og prøvning. Læring er af væsen et metabegreb, det indeholder en læringspraksis. Denne praksis er bestemt af genkendelsen og gentagelsen. Da genkendelse beror på foregribelse, for så vidt den beror på intentionalitet, gentagelse, så kan vi både undersøge de projektioner, hvori erkendelse består, og de grundværdier, der driver genkendelsens maskine. Herigennem kan vi for os selv lære os at lære, og bruge andres hjælp til det, fordi læring er iscenesat genkendelse gennem gentagelse. Dertil kommer, at gentagelsen forudsætter erkendelsens kropslige grundlag, bevægelsen, og dennes omformning til berøring. Berøring er både et fysisk og et mentalt fænomen. Kunsten bekræfter dette. Idet stemmen på mennesker og instrumenter er bestemt af dens karakter af streng, ”tonos”, og spænding og afslappelse er så dybt forbundet med de to aspekter af pathos, lyst og smerte.

At prøve i musikkens verden er at gentage ud fra grebet om genkendelsens spiral. Den foregår ved at vi lærer at erfare resultatet af vores egen praksis i lyset af en opadstigen mod et perfekte. Alle organisationer kan lære af denne praksis, der er musikken og teatret egen i lyset af, at performance i disse verdener 90% af tiden foregår i øvelokalet. Anvendt på alle organisationer kan prøvens praksis blive en helt ny måde at organisere på, i betragtning af, at virksomheder generelt ignorerer den, eller køber sig sporadisk til den gennem konsulentbistand. Den lærende organisation får som begreb en ny mening, hvis der udvikles prøveadfærd, prøverum, og prøvevurderinger i organisationen. I denne proces er fejlens produktive rolle afgørende, og feed backen får nye dimensioner.